top of page

Behandling av personuppgifter 

2 april 2023

För Prestationsteknik är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Prestationstekniks verksamhet är Jennifer Kröger personuppgiftsansvarig.

Org.nr: 559422-0633

Jennifer Kröger

Kungsklippan 11, 112 25 Stockholm

“Vi” hänvisar nedan till Prestationsteknik AB. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi använder cookies, googleanalytics för att se hur du använder vår site. Samt e-post-adress vid kontakt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och även be om att tas bort ur registret.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Jennifer som är ansvarig för personuppgiftsfrågor på jennifer@prestationsteknik.com

 

bottom of page