top of page
Utveckla ditt ledarskap

Skugga Ledare

Feedback på hela ditt ledarskap

Att vara ledare kan både vara utmanande och bland det mest utvecklande vi kan göra. Tänk dig att du får stöd i att utveckla ditt individuella ledarskap i den faktiska kontext du befinner dig i.

Genom att du, under en del av en arbetsdag, blir skuggad av mig för att få veta hur du faktiskt uppfattas som ledare. Du får styrka i ledarskapet genom feedback för att utvecklas till att bli din bästa version som ledare.

Skuggas under din arbetsdag med fokus på ditt ledarskap

Efter Skugga Ledare har du... 

Nya perspektiv

Vad sänder du ut för signaler? Du blir medveten om skuggsidor som tidigare varit i det dolda. Är du medveten om hur dina ordval, ditt kroppsspråk och ditt bemötande uppfattas av andra? Det kommer bli synliggjort för dig efter Skugga Ledare
 

Konkreta tips

Ditt ledarskap i form av dina beteenden påverkar dina medarbetare. Här får du konkreta tips på hur du kan agera när du bemöter andra för att uppfattas som den ledare du själv önskar vara. Du får vägledning i hur du kan hantera dina skuggsidor för att du ska bli en ännu bättre ledare.

Handlingsplan

Vi skapar en utvecklingsplan under resans gång där du får nedskrivet vad du kan arbeta med för att överkomma dina utmaningar. En tydlig checklista för hur dina beteenden kan gynna dig till att bli den bästa ledaren du önskar bli.

Feedback

Du får direkt feedback på dina ledaregenskaper tillsammans med en djupdykning i vad dessa egenskaper kan grunda sig i. Med hjälp av feedbacken skapar du en ny sanning av dina beteenden och egenskaper som går mer i linje med den bästa ledaren du kan vara.


 

Fem steg till ditt bästa ledarskap

Du i din naturliga kontext. Jag som en fluga på väggen. Du får ditt ledarskap utvärderat med dina styrkor och dina skuggsidor.

Skugga Ledare från 25 000:- exklusive moms (värde 37 500:-) 
Eventuella rese- och boendekostnader tillkommer

Passar Skugga Ledare för mig?

Skugga Ledare passar dig som:

  • Är ledare för en grupp medarbetare 4-15 personer, det spelar ingen roll om du har varit ledare i ett halvår eller tio år.

  • Är redo för att utveckla ditt ledarskap på det mest personliga planet.

  • Vågar utmana och utveckla dig själv på riktigt.


Är du redo för din egen skräddarsydda ledarskapsutveckling? Har du modet som krävs? Bjud in mig för att möta dig, vi pratar igenom upplägget och tillsammans skapar vi ramarna. 

Hör av dig idag så tar vi ett utforskande samtal och du får veta mer!

Jennifer skuggar dig som ledare
bottom of page